Terms and conditions

Voucher - VouchersDepot - Bulgaria

Правила и условия :

SMART ваучерът позволява на собственика да плаща за покупките си на уебсайта www.VouchersDepot.com
SMART ваучерът трябва да бъде въведен на страницата https://vouchersdepot.com/redeem
Може да се използва само един ваучер за покупка и само ако стойността на кошницата е по-голяма или равна на стойността на ваучера.
Клиентът може да използва SMART ваучера само веднъж, за да закупи една или повече карти/ваучери за подарък, докато ваучерът изтече. В случай, че закупените ваучери надвишават стойността на ваучера, разликата може да бъде доплатена от титуляра с карта, онлайн
Купувачът на ваучера може да го осребри сам или да го предостави на трето лице.
За използване на електронния ваучер не е необходимо да използвате документ за самоличност.
Електронните ваучери не могат да се обменят за пари и не се дават ресто при замяната на електронния ваучер.

Do you need more information? Please send an email to helpdesk@vouchersdepot.com